Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности ЈН М 04/2016 - „Извођење радова на санацији клизишта у насељу Шљивићи у Ивањици, на делу КП број 1465/1 - КО Ивањица“”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Одлука о измени уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈН М 03/2016 - „Израда студије геотехничких услова и израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације насипа пута на путном правцу Годачица-Витковац, локалитет Дрлупа, општина Краљево”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈН М 02/2016 - „Извођење радова на санацији клизишта у насељу Шљивићи у Ивањици, на делу КП број 1465/1 – КО Ивањица“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка

pdf Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности ЈН М - 01/2016 - “Израда студије геотехничких услова и израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације клизишта у Ивањици, локалитет насеље Пивљаци”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Измена и допуна конкурсне документације

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Измена и допуна конкурсне документације 2

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 14/2015 - “Израда студије геотехничких услова и израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизишта у насељу Шљивићи у Ивањици на делу КП број 1465/1- КО Ивањица”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М13/2015 - „Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације клизишта на локалном путу: Овчињска река-Луке-Гвоздачка школа, МЗ Гвоздац, општина Бајина Башта”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 12/2015 – „Израда студије геотехничких услова за потребе санације клизишта у насељу Кула у Владичином Хану”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 11/2015- „Извођење радова на санацији клизишта (Радивојевића кућа) на катастарској парцели К.О.Торник, у Торнику“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 10/2015 – „Израда детаљних инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе дефинисања геотехничких услова, израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизиштa код манастира Рајиновац у Бегаљици, општина Гроцка“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 09/2015 -„Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизишта на приступној саобраћајници Златари-Стројинци-Гњила државног пута IБ реда бр.38 Крушевац-Блаце-Белољин”

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

pdf Измене и допуне конкурсне документације

pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ М 08/2015 – „Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације клизишта, уз пут Варда- Годечево, на територији општине Косјерић

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 07/2015 – „Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације терена угроженог клизиштем , на локалитету „Гавриловићи“ и „Рзав“ у Лучанима“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 06/2015 – „Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације терена угроженог клизиштем , локалитет Немањина улица у Лебану.“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 05/2015 – „Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације терена угроженог клизиштем, локалитет Занатски центар Љиг, на Државном путу М22 Београд-Чачак“

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности M 04/2015 - Израда детаљних инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе дефинисања геотехничких подлога, израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизишта у Пријановићима – предграђе Пожеге и клизишта у селу Калинић, засеок Филиповићи код Пожеге.

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности M 03/2015 - Израда детаљних инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе дефинисања геотехничких подлога, израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизишта у селу Јасиковица, на путу Јасиковица-Смиљковић и Јасиковица-Мала Јасиковица.

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности M 02/2015 - Израда детаљних инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе дефинисања геотехничких подлога, израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације клизишта у селу Јасиковица код Трстеника, на путу Јасиковица-Дреновац.

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности М 01/2015 - Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење санације терена – Крупањ

pdf Позив за подношење понуде

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Министарство пољопривреде и заштите животне средине Србијаводе Србијашуме Министарство одбране